Warszawa: Ulica Czerniakowska (nieaktywna)

Ulica Czerniakowska (nieaktywna)

Obraz z kamery online z ulicy Czerniakowskiej w Warszawie

Zobacz obrazy z 16 kamer

Kamera online na ulicy Czerniakowskiej w Warszawie

Kamera, udostępniająca powyższe zdjęcia, zamontowana została przy skrzyżowaniu ulicy Czerniakowskiej i Łazienkowskiej, a jej obiektyw skierowany został w kierunku Czerniakowskiej, w stronę Powsińskiej. Ulica Czerniakowska jest jedną z głównych ulic Mokotowa. Rozpoczyna się przy placu Bernardyńskim i kończy przy ulicy Ludnej. Ulica Łazienkowska zaś biegnie od ulicy Czerniakowskiej do ulicy Rozbrat.

Przy ulicy Czerniakowskiej znajduje się kościół św. Antoniego Padewskiego. Został wybudowany w latach 1690-1693 przez Izydora Affaita, według projektu Tylmana z Gameren. Razem z kościołem wznoszony był klasztor. W I połowie XIX wieku cały kompleks klasztorny powiększony został o zachodnie skrzydło. Niestety kościół i klasztor ucierpiały w 1939 roku w czasie obrony Warszawy oraz w 1944 roku w czasie powstania Warszawskiego. Zniszczeniu uległy głównie dekoracje rzeźbiarsko-malarskie, dach oraz obrazy. Warto wspomnieć, iż kościół na przestrzeni wieków nie został nigdy przebudowany i do tej pory zachował swój pierwotny, barokowy wystrój. W kościele wymienione zostały jedynie organy w XIX wieku oraz niewielkie elementy wyposażenia liturgicznego. Świątynia wzniesiona została na planie greckiego krzyża z ośmiobocznym prezbiterium. Na przecięciu ramion krzyża wybudowano kopułę na tamburze.

Ciekawym obiektem znajdującym się przy ulicy Czerniakowskiej jest Port Czerniakowski. Usytuowany jest na lewym brzegu Wisły, a powstał w latach 1850-1865. Od lat 70. XX wieku wykorzystywany jest głównie w celach sportowych i rekreacyjnych. Port wykorzystywany jest głównie przez kajakarzy należących do Warszawskiego Towarzystwa Wioślarskiego. Jest przygotowany do cumowania jachtów.

Przykładowe zdjęcie z ulicy Czerniakowskiej w Warszawie

Przykładowy obraz z ulicy Czerniakowskiej w Warszawie

Obraz udostępnia serwis zdm.waw.pl